Čím se vyznačuje čtvrtá průmyslová revoluce?

Současná průmyslová revoluce označovaná jako tzv. Průmysl 4.0 je průmyslovou transformací, která se vyznačuje: automatizací, výměnou dat, cloudem, kyber-fyzickými systémy, roboty, velkými daty (tzv. Big Data), umělou inteligentcí (angl. zktratka: AI), internetem věcí (angl. zkratka: IoT) a (semi-)autonomními průmyslovými technikami pro realizaci chytrého průmyslu a výrobních cílů, ve kterém se lidé prolínají s novými technologiemi a inovacemi.

IoT (Internet of Things – Internet věcí), konvergence IT a OT, rychlý vývoj aplikací, simulační modely digital twin, kyber-fyzické systémy, zdokonalení roboti a coboti, přídavná výroba, autonomní produkce, konzistentní inženýrství v rozsahu celého hodnotového řetězce, důkladný sběr a poskytování dat, horizontální a vertikální integrace, cloud, analýza velkých dat (Big Data Analysis), virtuální/rozšířená realita, inteligentní internet věcí (edge computing) a jeho propojování s umělou inteligencí (AI) a internetem věcí (IoT): to jsou některé ze základních technologických komponentů čtvrté průmyslové revoluce, které vytvářejí inteligentnější, bezpečnější a produktivnější výrobu.

Vývoj průmyslových revolucí v čase

Vývoj průmyslových revolucí v čase

Průmyslová revoluce se vyznačuje digitální transformací uvnitř i vně průmyslových trhů. Z počátku byla zaměřená jen na digitální transformaci výroby. Jakožto digitální transformace vyžaduje strategický náhled a organizovaný přístup.

 

Jaké optimalizace a zdokonalení průmyslová revoluce 4.0 přináší?

Industriální internet věcí (IIoT)
Tak jako IoT obecně, Industriální IoT pokrývá mnoho průmyslů a druhů aplikací. S původním cílením na optimalizaci provozní efektivity a racionalizaci/automatizaci/údržbu, otevírá dnes Industriální Internet věcí spousty možností v utomatizaci, optimalizaci, inteligentní výrobě a chytrém průmyslu, správě výkonnosti aktiv a průmyslové kontrole. Vyvíjí se směrem k modelu servisu na vyžádání, novým způsobům servisu pro zákazníky, vytvářením nových modelů příjmů a vyspělejším cílům průmyslové revoluce a její transformace.

 

Vývoj trhu a dopad na ekonomiku

Výroba: největší trh pro IIoT
Z perspektivy nákladů na IoT (software, hardware, připojení a služby) je výroba největším průmyslem. V roce 2016 se výrobní operace samotné v IoT zasloužili o obrat 102,5 bilionu amerických dolarů z celkového obratu 178 bilionů dolarů na všechna využití IoT ve výrobě dohromady.

S celkovým obratem 178 bilionů je výroba celkově největším průmyslem v IoT a taky v IIoT, a segment výrobních operací převyšuje nad všemi ostatními případy využití a investicí do IoT napříč všemi průmysly, včetně spotřebitelů.

Z pohledu nákladů jsou kromě výrobních operací důležité ještě dva další případy využití IoT. Podle už zmíněného průzkumu od IDC, uveřejněného začátkem 2017 je to řízení a správa výrobních aktiv a terénní služby.

Trh pro Industrální Internet věcí: velikost, růst a dopad na ekonomiku
Tržní možnosti pro IIoT jsou obrovské. Výzkumy IndustryARC (z června 2016) odhadují, že trh pro Industriální IoT dosáhne v roce 2021 obratu 123,89 bilionů amerických dolarů, s vysokou složenou roční mírou růstu (CAGR), detailní informace naleznete v článku Industrial Internet of Things market state and outlook 2016-2017.

Předpovědi od Morgana Stanleyho, Accenture a Research and Markets.
Předpovědi od Morgana Stanleyho, Accenture a Research and Markets.

 

Hledáte řešení pro modernizaci vaší firmy?

Naše společnost ELLPRO nabízí špičkové technologie renomovaných výrobců Panduit a Belden v oblasti zabezpečovacích systémů a datové infrastruktury. Realizujeme malé i velké projekty na míru potřebám našich klientů. Kontakt a více informací.

 

Prohlédněte si případové studie v angličtině

Zajímá vás více o tématu průmyslová revoluce? Konkrétní ukázky realizovaných projektů najdete na stránkách: Panduit, idustrial networks a Belden, industrial internet of things.